Guangzhou Youkai Garment Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.5/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
86.7%
Thời gian phản hồi
≤14h
Giao dịch
US $90,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
3000m²
Nhân viên
87
Dịch vụ
Tùy chỉnh hoàn toàn
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (3)
Đánh giá nhà cung cấp
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.